Hoe het allemaal begon ...

Jules Delafortrie ( Aalst, 3-1-1908 en Asse, 24-2-1962 ), minder bekend dan priester Daens (met wie hij langs moederkant verwant was) maar zeker een even grote idealist, was na de oorlog (op 12-4-1946) te Asse-Terheide ingeweken.
Weldra speelde hij in de parochie de rol van "assistent-priester" zoals wij dat vandaag zouden noemen.
Zelf een intellectueel zijnde, stelde hij al zijn vrije tijd en als jonggezel was dat heel wat, ten dienste van de jeugd en de gewone man van Terheide.
In die rol bezielde hij voor een groot stuk de jeugdbeweging (B.J.B.) die pastoor Carlier (Ramsdonk, 19-4-1898 ) in 1944 in Terheide had opgericht.
Jules Delafortrie opperde alras de idee om te Terheide met een K.A.J.-afdeling te starten.
De toenmalige B.J.B.-leider Herman Van Elsen en B.J.B.-bestuursleden waren evenwel van oordeel dat de parochie te klein was om er meer dan een jeugdbeweging op te richten en verklaarden zich voorstander van een "eenheidsjeugdbeweging" ter plaatse.
Dan kwam 2de Pinksterdag 1948, dag waarop enkele B.J.B.-bestuursleden met Jules Delafortrie op bezinning trokken naar de abdij van Affligem...
Laten wij nu liever Herman Van Elsen, die er bij was, zelf verder vertellen : "Het was een heerlijke zomerdag en tussen licht en donker keerden wij te voet naar d'Hei terug.
Het is dan dat wij tot de concrete conclusie kwamen dat we toch iets zouden moeten doen voor de werkman.
Na een gesprek met pastoor Carlier werden de eerste contacten gelegd met het K.W.B.-verbondssecretariaat te Brussel.
Weldra zaten wij met enkele arbeiders rond de tafel.
Gedurende 5 studieavonden leerde K.W.B.-propagandist Jan Verwilghen ons de KWB van meer nabij kennen.Er was enthousiasme en zo stak de KWB van wal".
Het zal uiteindelijk 1 mei 1949 worden wanneer de KWB-afdeling "officieel" te Brussel werd ingeschreven....
Datzelfde jaar (toeval? ) zal ook met de bouw van een parochiezaal worden begonnen.

Voorzitters van 1949 tot heden :
Albert Van Schuurbeeck(1949 tot en met 1953)
Eugeen De Meyer (1953 tot en met 1955)
Herman Van Elsen
(1955 tot en met 1969)
Frans Wambacq
(1969 tot en met 1985)
Johan Wambacq
(1985 tot en met 1988)
Eddy Van Beversluys
(1988 tot 1990)
Willy Van Snick
(1990 tot en met 1993)
Etienne Pauwels
(1993 tot en met 1995)
Flor Verhasselt
(1995 tot en met heden)